Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

Pomnik Janiny Kulczyckiej

Za nami Święto Zmarłych – czas pamięci o tych, którzy odeszli - o bliskich, a także o osobach ważnych i zasłużonych dla naszej Małej Ojczyzny. Jak co roku uczniowie Szkoły Podstawowej w Szumsku wyruszyli na cmentarz parafialny, aby uporządkować oraz postawić znicze i kwiaty na grobach: pana Władysława Jelskiego - przedwojennego właściciela Szumska, żołnierzy: plutonowego Adama Hamerskiego pseud. "Bicz”, kaprala Józefa Zdolskiego, Reginy Karwat – młodej ofiary działań wojennych.

Nasi uczniowie mają pod opieką również groby zasłużonych nauczycieli, uczących niegdyś w naszej szkole: państwa Płaczków oraz pani Janiny Kulczyckiej. W ubiegłym roku podjęliśmy decyzję, aby pozyskać środki na budowę nagrobka dla pani Kulczyckiej. Harcerze 5. Szumskiej Drużyny Harcerskiej kwestowali na cmentarzu parafialnym.

Udało się pozyskać kwotę, która pozwoliła zrealizować zamierzone przedsięwzięcie. Efekt można zobaczyć na zdjęciu poniżej.

Aneta Chodynko

E-ŚWIĘTOKRZYSKIE Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST

e swietokrzyskie riijst

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Straży Pożarnej w Szumsku

Zadanie dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 22 500,00 złotych

 

E-ŚWIĘTOKRZYSKIE System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie sipwś

  

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie riijst

  

XIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH

baner STMiG 2021 2126x827

  

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2021 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 49 525,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 49 525,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.