Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

Przedstawiciele Rządu RP, Sejmu i Senatu RP wraz z Wójtem Gminy Raków podczas uroczystości wręczenie promesy

Jest nam miło poinformować, iż 8 listopada 2021 r. Wójt Gminy Raków - Damian Szpak z rąk sekretarza stanu, pełnomocnika Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa - Janusza Cieszyńskiego, w obecności sekretarza stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki - Anny Krupki, Senatora RP -  Krzysztofa Słonia, Wojewody Świętokrzyskiego - Zbigniewa Koniusza oraz Prezesa Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego - Roberta Jaworskiego, odebrał promesę dla Gminy Raków w wysokości 166 320 zł na wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenia ich cyberbezpieczeństwa. 

Promesa realizowana będzie w ramach projektu "Cyfrowa Gmina".

Granty pochodzą z Europejskiego Funduszu ReactEU

cyfrowa gmina 1460x616

E-ŚWIĘTOKRZYSKIE Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST

e swietokrzyskie riijst

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Straży Pożarnej w Szumsku

Zadanie dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 22 500,00 złotych

 

E-ŚWIĘTOKRZYSKIE System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie sipwś

  

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie riijst

  

XIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH

baner STMiG 2021 2126x827

  

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2021 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 49 525,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 49 525,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.