Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

084 W dzień św. Tekli ziemniaki będziem piekli


Uroczystość religijno-obyczajowa pn. „W dzień św. Tekli ziemniaki będziem piekli” odbyła się 19 września 2021 r. w Dębnie, gmina Raków. Najważniejszym motywem wydarzenia była akcja oddawania krwi dla chorej Amelki z gminy Raków. Łącznie spośród 44 osób 34 oddały ponad 15 litrów krwi. W imieniu własnym i rodziców Amelki dziękujemy wszystkim krwiodawcom, a także zespołowi Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach.

Uroczystość rozpoczęła się mszą św. odpustową odprawioną przez księży: Andrzeja Zawadzkiego proboszcza parafii Ociesęki, Michała Grochowinę oraz Pawła Mackiewicza.

Następnie wójt gminy Raków Damian Szpak powitał wszystkich mieszkańców i zaproszonych gości wśród których byli m.in. wiceminister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Anna Krupka, poseł na Sejm RP Agata Wojtyszek, starosta kielecki Mirosław Gębski, członek Zarządu Powiatu Kieleckiego Mariusz Ściana, zastępca dyrektora Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego ARiMR Anna Paluch, prezes Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi” Zdzisław Pniewski, kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Kielcach Krystyna Banaś, burmistrz miasta i gminy Szydłów Andrzej Tuz, wójt gminy Bogoria Marcin Adamczyk, a także dyrektorzy i kierownicy jednostek samorządowych, radni i sołtysi z gminy Raków.

Nad bezpieczeństwem imprezy czuwali strażacy z ochotniczych straży pożarnych z gminy Raków, piękne stoiska zaprezentowały panie z kół gospodyń wiejskich, świetlicy wiejskich z Rakowa oraz panie z Klubu Senior+ w Rakowie. Z instytucji stoiska promocyjne przygotowali: Bank Spółdzielczy w Szydłowie oraz Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach, a stoisko do spisu Główny Urząd Statystyczny w Kielcach.

Patronaty nad uroczystością objęli:

Honorowe:
Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. programu "Czyste Powietrze" - Bartłomiej Orzeł;
Wojewoda Świętokrzyski - Zbigniew Koniusz;
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego - Andrzej Bętkowski;
Starosta Kielecki - Mirosław Gębski.

Medialne:
Radio Kielce;
Echo Dnia.

Podczas występów artystycznych zaprezentowali się:
- koła gospodyń wiejskich z Barda, Ociesęk i Szumska;
- ludowy zespół dziecięcy „Rakowskie Fijołecki” z Rakowa;
- „Wesołe Gosposie” z Widełek;
- „Kapela Sióstr Piotrowicz” z Gminy Raków;
- zespół muzyczny Macieja Jóźwika i Justyny Sieradzkiej;
- „Oleśnianki”;
- zespół FOX Dominik Feldman.

Zabawę taneczną poprowadził DJ Mateusz.

W przerwach pomiędzy występami odbywały się losowania nagród dla osób oddających krew.

Fundatorami nagród dla krwiodawców byli:
Bank Spółdzielczy w Szydłowie
Biuro Projektowe AJKO Artur Kręcisz
Teresa Mandecka
Bioselect Sp z o.o
Expert Sp. c. Tyrała Jan, Lesiak Waldemar
Delikatesy Centrum Agata Mól, Marzena Bąk
Stanisław Michalczyk
Lidia Warchałowska
Dominik Frączyk
Sklep Wielobranżowy MET-BUD Dorota Rejnowicz
WESCHLER Polska Sp. z o.o
Lucjan Skotnicki
EDISON ENERGIA , Spółka Akcyjna
Stacja kontroli Pojazdów ROSAD
Eco Green Energy
Marianna i Adam Masternak

Zgodnie z tradycją w wielkich ogniskach pracownicy Urzędu Gminy piekli ziemniaki, które przekazali:
Ludwik Urbanowski
Bolesław Majcherczak
Jerzy Suchojad
Mirosław Sławski
Monika Łukasik
Izabela Grzesik
Jacek Skuza
Barbara Walkiewicz i mieszkańcy sołectwa Korzenno
Tomasz Barabasz
Aneta Woźniak
Andrzej Sikora
Krystyna Karwat
Zbigniew Feldman
Wiesława Staniszewska
Teresa Gadowska
Jolanta Zięba
Krystyna Pietras
Bożena Walasek
Czesław Bęben
Agata Krakowiak
Stanisław Michalczyk
Stefan Taborski

Wójt gminy Raków dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji uroczystości i zaprasza za rok.

Dariusz Jóźwik

Zdjęcia: Dariusz Jóźwik

E-ŚWIĘTOKRZYSKIE Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST

e swietokrzyskie riijst

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Straży Pożarnej w Szumsku

Zadanie dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 22 500,00 złotych

 

E-ŚWIĘTOKRZYSKIE System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie sipwś

  

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie riijst

  

XIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH

baner STMiG 2021 2126x827

  

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2021 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 49 525,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 49 525,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.