Amelia

AMELKA PASTUSZKA z Nowej Huty w lutym skończyła 11 lat, chodzi do szkoły w Ociesękach. Dwa tygodnie temu zdiagnozowano u niej ostrą białaczkę szpikową. Przebywa w szpitalu w Kielcach na oddziale onkologiczno-hematologicznym. Konieczna jest zbiórka krwi.

W akcję włączyli się strażacy OSP Ociesęki. We współpracy z Gminą Raków, Ośrodkiem Zdrowia w Rakowie i Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach organizują akcję oddawania krwi, która odbędzie się we wtorek 14 września w godz. 9:00 - 13.00 w OŚRODKU ZDROWIA W OCIESĘKACH.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców gminy Raków, którzy chcą oddać krew bez konieczności wyjazdu do Kielc do udziału.

 

Prosimy o upowszechnianie tej informacji i potwierdzanie chęci oddania krwi w tym terminie telefonicznie lub sms pod nr tel. 609 422 847. Pozwoli to RCK lepiej przygotować się do zbiórki krwi.

Krew można też oddawać bezpośrednio w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach przy ul. Jagiellońskiej 66 podając informację, że to dla Amelki Pastuszka z oddziału dziecięcego onkologii.

Godziny pracy RCKiK na stronie: https://www.rckik-kielce.com.pl

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rakówka i części miejscowości Pułaczów

Grafika. Po lewej stronie u góry flaga biało-czerwona, po prawej stronie godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle, poniżej napis "Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"

DOFINANSOWANIE 3 500 000 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 4 247 670,38 zł

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Straży Pożarnej w Szumsku

Zadanie dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 22 500,00 złotych

 

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWO- KANALIZACYJNEJ W REJONIE ULICY ŁAGOWSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI RAKÓW

Grafika. Po lewej stronie u góry flaga biało-czerwona, po prawej stronie godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle, poniżej napis "Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"

DOFINANSOWANIE 807 670,85 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 807 670,85 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie riijst

  

XIV EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH

baner STMiG 2021 2126x827

logo KFSdW STMIG R

  

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2022 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 21 245,50zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 21 245,50 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.