Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

Grafika obrazująca - spotkanie osób

Uprzejmie informujemy, że w najbliższych dniach odbędą się zebrania wiejskie w miejscowościach Głuchów, Głuchów-Lasy, Zalesie oraz  Koziel związane z realizacją funduszu sołeckiego. 

Terminy i miejsca zebrań:

1 września godz. 17:00 dla mieszkańców msc. Głuchów - budynek na boisku

1 września godz. 17:15 dla mieszkańców msc. Głuchów Lasy - budynek na boisku szkolnym

3 września godz. 18:00 dla mieszkańców msc. Zalesie - budynek remizy OSP Szumsko

7 września godz. 18:00 dla mieszkańców msc. Koziel - budynek świetlicy w Nowej Hucie

 

Zachęcamy wszystkich mieszkańców ww. miejscowości do uczestnictwa w zebraniach. 

 

E-ŚWIĘTOKRZYSKIE Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST

e swietokrzyskie riijst

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Straży Pożarnej w Szumsku

Zadanie dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 22 500,00 złotych

 

E-ŚWIĘTOKRZYSKIE System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie sipwś

  

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie riijst

  

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2021 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 49 525,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 49 525,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.