Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

Reprezentacja Gminy Raków podczas uroczystości

W niedzielę na Świętym Krzyżu odbyło się wyjątkowe widowisko „Opowieść jako żywa..." z okazji 370 rocznicy śmierci Księcia Wojewody Jeremiego Wiśniowieckiego. Wydarzenie, którego organizatorem były władze powiatu kieleckiego miało na celu przypomnienie życiorysu i dokonań Księcia.

Niedzielne wydarzenie rozpoczęła msza, następnie barwny korowód udał się na błonia podklasztorne gdzie uczestnicy mogli wysłuchać opowieści o życiu Jeremiego Wiśniowieckiego oraz obejrzeć pokazy wojsk z czasów Księcia czy pokazy tańca dworskiego. Pokazy przygotowała Chorągiew Rycerska Ziemi Sandomierskiej. Nie brakowało stoisk z rękodziełem i regionalnymi przysmakami. 

Składamy serdecznie podziękowania dla Pań z Klubu SENIOR + oraz Pań z Koła Gospodyń Wiejskich z Szumska, które reprezentowały Gminę Raków podczas uroczystości na Świętym Krzyżu.

 

 

E-ŚWIĘTOKRZYSKIE Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST

e swietokrzyskie riijst

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Straży Pożarnej w Szumsku

Zadanie dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 22 500,00 złotych

 

E-ŚWIĘTOKRZYSKIE System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie sipwś

  

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie riijst

  

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2021 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 49 525,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 49 525,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.