Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

001 Podpisanie umowy

W dniu 2 sierpnia 2021 r. została podpisana z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Staszowie Sp. z o. o. umowa na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Raków.

Zgodnie z ww. umową zostaną uruchomione dwie linie autobusowe. Mieszkańcy Rembowa, Barda, Woli Wąkopnej, Jamna, Rakówki, Pułaczowa, Radostowa, Szumska, Szumska-Kolonii oraz Lipin będą mogli w każdy wtorek i piątek dojechać do Rakowa autobusem zgodnie z zamieszczonym poniżej rozkładem jazdy.

Pierwszy kurs już we wtorek 10 sierpnia 2021 r.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców do korzystania z ww. połączeń.

Nazwa linii komunikacyjnej: Raków-Pułaczów-Raków

305

   

Kurs:

 

306

2,5

   

Oznaczenie kursu:

 

2,5

   

Nr

Przystanek

   

07:00

o

1

Raków Plac Wolności (Rynek)80

p

11:39

07:04

 

2

JAMNO / 369040 (okolice działki nr ewid. 112/1)37/38

 

11:35

07:06

 

3

JAMNO / 0349 (okolice działki nr ewid. 186/1)39/40

 

11:33

07:10

 

4

RAKÓWKA / 0349 (okolice działki nr ewid. 381/3)85/86

 

11:29

07:12

 

5

RAKÓWKA / 0349 (okolice działki nr ewid. 498/2)87/88

 

11:27

07:13

 

6

RAKÓWKA / 0349 (okolice działki nr ewid. 517)89/90

 

11:26

07:18

 

7

PUŁACZÓW / 003131 (okolice działki nr ewid. 444)74/75

 

11:21

07:19

 

8

PUŁACZÓW / 003131 (okolice działki nr ewid. 431)72/73

 

11:20

07:25

 

9

RADOSTÓW / 1557022 (okolice działki nr ewid. 84/1)78/79

 

11:14

07:26

 

10

RADOSTÓW / 0346 (na zakręcie)76/77

 

11:13

07:28

 

11

SZUMSKO / 0346 (kościół)97/100

 

11:11

07:29

 

12

SZUMSKO / 0346 (szkoła)98/99

 

11:10

07:31

 

13

LIPINY / 0346 (/na zakręcie)47/50

 

11:08

07:33

 

14

LIPINY / 756 (skrz. Szumsko)48/49

 

11:06

07:37

 

15

RAKÓW / ul. Łagowska/81/82

 

11:02

07:39

p

16

Raków Plac Wolności (Rynek)80

o

11:00

 

Nazwa linii komunikacyjnej: Raków-Bardo-Raków

307

   

Kurs:

 

309

2,5

   

Oznaczenie kursu:

 

2,5

   

Nr

Przystanek

   

07:40

  1

Raków Plac Wolności (Rynek)80

p

11:40

07:42

  2

RAKÓW / ul. Łagowska/81/82

 

11:42

07:46

 

3

LIPINY / 756 (skrz. Szumsko)48/49

 

11:46

07:48

 

4

REMBÓW / 756 (sołtys)92/93

 

11:48

07:49

 

5

REMBÓW / 756 (koniec wsi)91/94

 

11:49

07:53

 

6

BARDO / 0339 (kościół)1/2

 

11:53

07:58

 

7

WOLA WĄKOPNA / 003123 (okolice działki nr ewid. 330)103/104

 

11:58

07:59

 

8

WÓLKA POKŁONNA / 0338 (okolice działki nr ewid. 40)109/110

 

11:59

08:03

 

9

WOLA WĄKOPNA / 764 (las)101/102

 

12:03

08:08

 

10

DĘBNO / 764 (skrz.)15/16

 

12:08

08:10

 

11

RAKÓW / ul. Sienieńskiego/83/84

 

12:10

08:11

p

12

Raków Plac Wolności (Rynek)80

o

12:11

E-ŚWIĘTOKRZYSKIE Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST

e swietokrzyskie riijst

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Straży Pożarnej w Szumsku

Zadanie dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 22 500,00 złotych

 

E-ŚWIĘTOKRZYSKIE System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie sipwś

  

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie riijst

  

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2021 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 49 525,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 49 525,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.