Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

loga pomoc zywnosciowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakowie informuje, iż Bank Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim przekazał znaczne ilości artykułów żywnościowych dla mieszkańców gminy Raków w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. Wobec powyższego z uwagi sytuację epidemiologiczną, każdy kto zgłosi chęć otrzymania paczki żywnościowej, a nie korzystał w bieżącym roku kalendarzowym z takiej formy pomocy może otrzymać wsparcie.

Aby ustalić termin odbioru paczki żywnościowej wystarczy zgłoszenie telefonicznie do pracowników socjalnych pod numer telefonu 41 353 52 01.

Podczas rozmowy telefonicznej pracownik dokona ustalenia terminu z wyznaczeniem dnia, godziny i miejsca do odbioru żywności.

E-ŚWIĘTOKRZYSKIE Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST

e swietokrzyskie riijst

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Straży Pożarnej w Szumsku

Zadanie dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 22 500,00 złotych

 

E-ŚWIĘTOKRZYSKIE System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie sipwś

  

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie riijst

  

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2020 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 50 220,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 50 220,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.