Postaw na rodzinę – bo rodzina jest najważniejsza- piknik rodzinny w Rakowie

 

W niedzielę 4 lipca 2021 roku na rynku w Rakowie zorganizowano piknik rodzinny pn. „Postaw na Rodzinę”, podczas którego promowano wartości rodzinne oraz aktywne spędzanie czasu wolnego w gronie najbliższych.

Wydarzenie kulturalne otworzył Wójt Gminy Raków Pan Damian Szpak, który powitał wszystkich uczestników oraz zaproszonych gości. Celem organizowanego pikniku rodzinnego było otwarcie po doposażeniu w nowe urządzenia placu zabaw, strefy aktywności oraz umożliwienie dzieciom i rodzinom spędzenia w sposób radosny czasu wolnego.

Na wydarzeniu swoją obecnością zaszczycili nas pan Mariusz Ściana Członek Zarządu Powiatu w Kielcach, pan Witold Kowal Dyrektor Biura LGD Białe Ługi, Ksiądz Proboszcz Paweł Mackiewicz, Radni Gminy Raków pani Danuta Król oraz pan Stanisław Stemplowski.

Gościliśmy również przedstawicieli Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Daleszyckiej panią Prezes Alicję Furmanek, panią Annę Stępień oraz pana Stanisława Golmento, którzy wraz z zaprzyjaźnionymi instytucjami, firmami i gospodarstwami agroturystycznymi przygotowali dla mieszkańców Rakowa i okolic działanie pt. „Animacje Eko Historyczne”. W ramach działania uczestnicy mogli zagrać w wielkoformatową grę planszową o tematyce regionalnej, zorganizowano konkurs wiedzy o dawnym Rakowie, a dla najmłodszych malowanie twarzy oraz wiele zabaw i animacji, które prowadzili animatorzy ucharakteryzowani na postacie z legend - czarownice świętokrzyskie i zbója Madeja. Na stoiskach tematycznych dzieci i młodzież mogła zapoznać się z dawnymi zawodami kucharki, kowala, zielarki i bartnika.
Podczas festynu uczestnicy mogli również spróbować starodawnych potraw i wyrobów.

Pan Stanisław  Golmento, inspektor Państwowej Inspekcji Pracy przygotował liczne konkursy związane z tematyką bezpieczeństwa w gospodarstwie oraz konkursy związane z dawnymi zapomnianymi już zabawami.

Uczestnicy festynu mogli również korzystać ze stoisk promocyjno – informacyjnych różnych instytucji. W ramach działań profilaktycznych przygotowano stoisko ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej - Postaw na rodzinę, na którym dostępne były materiały informacyjno-edukacyjne.

Podczas festynu ze strony Gminy Raków zorganizowano liczne atrakcje dla dzieci i młodzieży: konkursy plastyczne o tematyce profilaktycznej z nagrodami, wielkoformatowe puzzle,  gry i zabawy zręcznościowe. Dla najmłodszych uczestników przygotowano strefę dmuchanych zjeżdżalni oraz watę cukrową.

Do uatrakcyjnienia działań zgłosił się również Klub Senior+ w Rakowe, który dla dzieci zorganizował malowanie twarzy i zaplatanie kolorowych warkoczyków.

Podczas pikniku zaprezentowali się również strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Rakowie którzy wystawili swoje maszyny bojowe oraz umożliwili dzieciom i młodzieży zapoznanie się podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Podsumowanie wydarzenia umilił wszystkim wspaniały występ muzyczny  kapeli ludowej „Sie ma”.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za przybycie, wspólną zabawę i pomoc. 

 

Paulina Szewczyk

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rakówka i części miejscowości Pułaczów

Grafika. Po lewej stronie u góry flaga biało-czerwona, po prawej stronie godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle, poniżej napis "Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"

DOFINANSOWANIE 3 500 000 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 4 247 670,38 zł

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Straży Pożarnej w Szumsku

Zadanie dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 22 500,00 złotych

 

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWO- KANALIZACYJNEJ W REJONIE ULICY ŁAGOWSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI RAKÓW

Grafika. Po lewej stronie u góry flaga biało-czerwona, po prawej stronie godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle, poniżej napis "Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"

DOFINANSOWANIE 807 670,85 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 807 670,85 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie riijst

  

XIV EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH

baner STMiG 2021 2126x827

logo KFSdW STMIG R

  

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2022 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 21 245,50zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 21 245,50 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.