Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

001 Jubileusz 100 rocznicy urodzin Pana Stefana Herbusia

W dniu 4 czerwca 2021 r. mieszkaniec naszej gminy Pan Stefan Herbuś obchodził piękny jubileusz 100-lecia urodzin. Sto lat to piękny wiek, który osiągają nieliczni. Z tej okazji 8 czerwca 2021 r. w Urzędzie Gminy w Rakowie odbyła się skromna uroczystość upamiętniająca ten piękny jubileusz. Gratulacje i życzenia zdrowia, pomyślności oraz nieustającej pogody ducha Dostojnemu Jubilatowi przekazali Wójt Gminy Raków Pan Damian Szpak, Sekretarz Gminy Pani Krystyna Urbanowska oraz Kierownik USC Pani Anna Stanek. Jubilat z okazji setnej rocznicy urodzin otrzymał list gratulacyjny od Wójta Gminy, kwiaty oraz skromny upominek. Nie mogło też zabraknąć tortu i odśpiewania życzeń ,,200 lat” dla Jubilata. Uroczystość 100-lecia przebiegała w wyjątkowo serdecznej atmosferze. Życzenia wywołały radość i wzruszenie na twarzy Jubilata.

Pan Stefan Herbuś urodził się 4 czerwca 1921 r. w Bardzie. Wiele w życiu przeżył, w wieku 19 lat w wyniku działań wojennych stracił ojca, wraz z matką został przesiedlony na teren dzisiejszego województwa dolnośląskiego gdzie do 1998 roku mieszkał i pracował. Lata mijały, Pan Stefan założył rodzinę, na własne oczy widział zmiany zachodzące w naszym kraju na przestrzeni wieku. Z pewnością może być dumny myśląc o swoim życiu, które jest skarbnicą doświadczeń. Los nie szczędził naszemu Jubilatowi smutków, ale też nie brakowało w jego życiu radości. Pan Stefan wcześnie owdowiał i sam wychowywał dziewięcioro dzieci, doczekał się 15 wnucząt i 16 prawnucząt. Pomimo swojego zacnego wieku cieszy się dobrym zdrowiem, jednak nie podaje swojej recepty na długowieczność. Osoby, które znają Pana Stefana podziwiają go za jego dobrą formę. Jego wytrwałość, pracowitość oraz niezłomność niewątpliwie jest wzorem do naśladowania dla następnych pokoleń.

 

E-ŚWIĘTOKRZYSKIE Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST

e swietokrzyskie riijst

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Straży Pożarnej w Szumsku

Zadanie dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 22 500,00 złotych

 

E-ŚWIĘTOKRZYSKIE System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie sipwś

  

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie riijst

  

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2020 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 50 220,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 50 220,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.