Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

001 Przecięcie wstęgi

W dniu 25 maja 2021 roku o godzinie 13.00 przy ulicy J.Sienieńskiego 20 w Rakowie odbyło się uroczyste otwarcie Klubu Senior +.

W oficjalnym otwarciu klubu udział wzięli senator Krzysztof Słoń, wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz, członek Zarządu Powiatu w Kielcach Mariusz Ściana, zastępca dyrektora wydziału polityki społecznej i zdrowia ŚUW Mariusz Pasek, ks. Paweł Mackiewicz oraz ks. wikariusz Patryk Kowalik.

Podczas uroczystego otwarcia nie mogło zabraknąć uczestników działań do których kierowana jest oferta zajęć klubowych - seniorów.

Zaproszeni goście dokonali uroczystego przecięcia wstęgi, po chwili ks. Paweł Mackiewicz uroczyście poświęcił wyremontowane pomieszczenia Klubu Senior + w Rakowie. Następnie Wójt Gminy Raków Damian Szpak powitał zaproszonych gości oraz podziękował wszystkim za przybycie.

Podczas przemówień zaproszonych gości senator Krzysztof Słoń podkreślił istotę tworzenia klubów Senior +, w których starsi mieszkańcy z gminy Raków będą mogli spędzać czas i realizować swoje pasje.

Wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz, również zaznaczył potrzebę tworzenia klubów Senior+, podkreślił, że to dzięki programom rządowym istnieje możliwość realizowania takich inwestycji.

Kolejni goście członek Zarządu Powiatu w Kielcach Mariusz Ściana oraz zastępca dyrektora wydziału polityki społecznej i zdrowia ŚUW Mariusz Pasek również podkreślili jak ważne dla osób starszych ich aktywności, integracji i atrakcyjnego spędzania wolnego czasu jest powstawanie takich miejsc jak kluby seniora. Po oficjalnej części zaproszono wszystkich uczestników spotkania na poczęstunek.

Klub Senior+ liczy 15 uczestników oraz 2 pracowników i działa od 1 stycznia 2021 roku (jednak z uwagi na obostrzenia związane z pandemią koronawirusa zajęcia dla seniorów realizowano w sposób alternatywny, jeśli obostrzenia na to pozwolą rozpocznie się realizowanie zajęć stacjonarnie).

Siedziba Klubu Senior+ w Rakowie mieści się w budynku po dawnej szkole podstawowej. Podmiotem prowadzącym Klub Senior + w Rakowie jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakowie.

Nowo otwarty klub sfinansowany został z rządowego programu „Senior+” na lata 2015 - 2020. Kwota dotacji w ramach programu wyniosła: 105 107,39 zł. Środki własne Gminy Raków wyniosły: 31 913,66 zł.

P. Szewczyk

E-ŚWIĘTOKRZYSKIE Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST

e swietokrzyskie riijst

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Straży Pożarnej w Szumsku

Zadanie dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 22 500,00 złotych

 

E-ŚWIĘTOKRZYSKIE System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie sipwś

  

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie riijst

  

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2020 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 50 220,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 50 220,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.