Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

 002 Poczty sztandarowe OSP Chańcza i OSP Raków

W Sanktuarium Matki Bożej Cudownej Przemiany w Rakowie upamiętniono 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Mszę św. w intencji ojczyzny odprawili ks. Paweł Mackiewicz - proboszcz parafii Raków oraz ks. Patryk Kowalik - wikariusz.

Równocześnie, bardzo ważnym wydarzeniem dla lokalnej społeczności było wspomnienie św. Floriana - patrona strażaków. W wydarzeniu udział wzięli ochotnicy z OSP Chańcza i OSP Raków, którzy wspólnie złożyli wiązankę kwiatów przy figurze św. Floriana.

Okolicznościowe przemówienie wygłosił Damian Szpak - wójt gminy Raków.

Po zakończonym nabożeństwie, krótki program patriotyczny zaprezentowały Rakowskie Fijołecki pod kierunkiem Magdaleny Wojsy.

Dariusz Jóźwik

E-ŚWIĘTOKRZYSKIE Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST

e swietokrzyskie riijst

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Straży Pożarnej w Szumsku

Zadanie dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 22 500,00 złotych

 

E-ŚWIĘTOKRZYSKIE System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie sipwś

  

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie riijst

  

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2020 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 50 220,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 50 220,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.