Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

001 Artykuły do zajęć plastycznych i rytmicznych
W bieżącym roku szkolnym 2020/21 w Przedszkolu Gminnym w Rakowie realizowany jest projekt „Szczęśliwe dzieci w Gminie Raków poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego” (Oś priorytetowa: 8 Edukacja; Działanie: 08.01 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej).

W ramach realizacji zadań projektowych powstała nowa sala zajęć - sala integracji sensorycznej, umożliwiająca wyrównanie deficytów rozwojowych oraz szans edukacyjnych dzieci na kolejnych szczeblach nauki. Przedszkole Gminne w Rakowie jest pierwszą na terenie naszej Gminy placówką posiadającą profesjonalną salę do prowadzenia systematycznej terapii integracji sensorycznej.

Poza tym otrzymaliśmy doposażenie w postaci laptopa, profesjonalnych programów multimedialnych, dużą ilość pomocy dydaktycznych do logopedii oraz mebelki do sali logopedycznej. Do prowadzenia zajęć rytmiczno – muzycznych dostaliśmy keyboard, instrumenty muzyczne, wieżę, nagrania audio. Dzieci mogą działać twórczo na zajęciach arteterapii dzięki bogatej wyprawce plastycznej, zakupionej również z projektu. Oprócz tego wśród zakupów znalazły się książeczki do bajkoterapii, a także magiczny dywan oraz wiele innych pomocy, dzięki którym zajęcia w przedszkolu są jeszcze bardziej nowoczesne i atrakcyjne dla dzieci.

W marcu odbyło się uroczyste przekazanie doposażenia przez Pana Wójta Damiana Szpaka na rzecz Przedszkola Gminnego w Rakowie, gdzie realizowany jest ww. projekt. Po krótkiej przerwie w związku z pandemią wznowiono zajęcia z dziećmi. Wkrótce fotorelacja z zajęć z wykorzystaniem nowego wyposażenia.

loga

 

E-ŚWIĘTOKRZYSKIE Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST

e swietokrzyskie riijst

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Straży Pożarnej w Szumsku

Zadanie dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 22 500,00 złotych

 

E-ŚWIĘTOKRZYSKIE System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie sipwś

  

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie riijst

  

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2020 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 50 220,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 50 220,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.