Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

osp straz pozarna samochod Florian

Z okazji Dnia Strażaka, w 100. rocznicę powołania Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, który powstał w 1921 roku, składam wszystkim druhom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Raków oraz wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym Państwowej Straży Pożarnej najserdeczniejsze życzenia, zdrowia, radości i szczęścia osobistego dla Was i dla Waszych Rodzin.

Dziękuję za Waszą odwagę, ofiarność i poświecenie w pełnieniu tej zaszczytnej służby podczas akcji ratowniczo-gaśniczych, jak również podczas uczestnictwa w życiu publicznym naszej lokalnej społeczności. 

Niech służba drugiemu człowiekowi będzie powodem do osobistej satysfakcji i społecznego uznania, w myśl strażackiego hasła: "Bogu na chwałę, ludziom na pożytek". 

 

 

 Ze strażackim pozdrowieniem

Wójt Gminy Raków
Damian Szpak

 

 

 

E-ŚWIĘTOKRZYSKIE Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST

e swietokrzyskie riijst

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Straży Pożarnej w Szumsku

Zadanie dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 22 500,00 złotych

 

E-ŚWIĘTOKRZYSKIE System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie sipwś

  

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie riijst

  

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2020 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 50 220,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 50 220,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.