Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

Palma wielkanocna różnokolorowaGrafika: Palma wielkanocna różnokolorowa. 

Do X konkursu zgłoszonych zostało 8 palm wielkanocnych. Każda z nich otrzymała numer. Przypisany numer odszyfrowano dopiero po przeprowadzeniu oceny prac przez komisję konkursową w składzie: p. Krzysztof Słoń – senator RP, p. Mariusz Ściana – członek zarządu powiatu kieleckiego, ks. Paweł Mackiewicz.

I tak pierwsze miejsce i nagrodę w wysokości 600 zł zdobyło Koło Gospodyń Wiejskich „Ociesanki”, drugie miejsce i nagrodę w wysokości 400 zł zdobyło Koło Gospodyń Wiejskich z Szumska, trzecie miejsce i nagrodę w wysokości 200 zł zdobyło Przedszkole gminne z Rakowa.

Wyróżnienia i nagrody po 100 zł otrzymały Świetlica wiejska z Ociesęk, Szkoła Podstawowa z Szumska, Koło Gospodyń Wiejskich z Rakowa, Szkoła Podstawowa z Rakowa, Szkoła Podstawowa z Barda.

Wszystkim autorom prac gratulujemy zdolności artystycznych i dziękujemy za podtrzymywanie tradycji.

E-ŚWIĘTOKRZYSKIE Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST

e swietokrzyskie riijst

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Straży Pożarnej w Szumsku

Zadanie dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 22 500,00 złotych

 

E-ŚWIĘTOKRZYSKIE System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie sipwś

  

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie riijst

  

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2020 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 50 220,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 50 220,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.