Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

prawo pixabay license 719066 640

Grafika: Dwie książki, drewniany młotek położony na drewnianej podstawce

OGŁOSZENIE

Prokuratora Rejonowa Kielce-Wschód w Kielcach informuje, że w okresie od 22 - 26 lutego 2021 r. w ramach TYGODNIA POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM, tut. prokuratorzy będą przyjmować w czasie urzędowania osoby pokrzywdzone, którym będą udzielane informacje m.in. o przysługujących uprawnieniach w toku prowadzonych postępowań karnych.

Dyżury prokuratorów:

22.02.2021 r. - pokój nr 316, godz. 7.00 - 13.30

23.02.2021 r. - pokój nr 316, godz. 7.00 - 13.30

24.02.2021 r. - pokój nr 316, godz. 7.00 - 13.30

25.02.2021 r. - pokój nr 316, godz. 7.00 - 13.30

26.02.2021 r. - pokój nr 316, godz. 14.00 - 20.30

PROKURATURA REJONOWA

Kielce - Wschód w Kielcach

25-318 Kielce, ul. Sandomierska 106

tel. sek. 041/364-98-05, fax 364-98-09

E-ŚWIĘTOKRZYSKIE Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST

e swietokrzyskie riijst

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Straży Pożarnej w Szumsku

Zadanie dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 22 500,00 złotych

 

E-ŚWIĘTOKRZYSKIE System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie sipwś

  

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie riijst

  

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2020 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 50 220,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 50 220,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.