Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

  EFRnrROWprow 2014 2020

Urząd Gminy w Rakowie informuje, że w dniu 16 lutego 2021 r. została zawarta umowa na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Jamno”.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło 14 ofert.

Wykonawcą prac, została firma Zakład Instalacji i Sieci Sanitarnych AKWEDUKT Andrzej Kowalik ze Staszowa, która za wykonanie przedmiotowego zamówienia zaoferowała kwotę 156 344,46 zł – brutto.

W ramach projektu wykonanie zostanie fragment wodociągu o długości 1,026 km od istniejącego wodociągu w miejscowości Jamno w kierunku miejscowości Rakówka.

Planowany termin zakończenia prac budowlanych – do 30 września 2021 r.

Na realizację przedsięwzięcia gmina otrzymała dofinansowanie w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

E-ŚWIĘTOKRZYSKIE Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST

e swietokrzyskie riijst

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Straży Pożarnej w Szumsku

Zadanie dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 22 500,00 złotych

 

E-ŚWIĘTOKRZYSKIE System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie sipwś

  

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie riijst

  

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2020 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 50 220,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 50 220,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.