Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

001 Akcja dowozu na szczepienie przeciwko COVID 19

Grafika: samochód strażacki mały, osoby

Zgodnie z poleceniem Wojewody Świętokrzyskiego Gmina Raków prowadzi akcję dowozu na szczepienia przeciwko COVID-19 osób niepełnosprawnych, seniorów oraz osób wykluczonych komunikacyjnie. Ze względu na trudne warunki drogowe, związane z sezonem zimowym, w akcję dowozu na szczepienia włączyła się jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Rakowie, która dzięki samochodowi terenowemu jest w stanie dotrzeć do najbardziej oddalonych od głównych szlaków komunikacyjnych domostw. Przypominamy iż chęć skorzystania z organizowanego przez gminę transportu na szczepienie należy zgłosić pod numerem telefonu 41 35 35 018.

E-ŚWIĘTOKRZYSKIE Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST

e swietokrzyskie riijst

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Straży Pożarnej w Szumsku

Zadanie dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 22 500,00 złotych

 

E-ŚWIĘTOKRZYSKIE System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie sipwś

  

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie riijst

  

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2020 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 50 220,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 50 220,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.