Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

001 Przekazanie pulsoksymetru dla Gminnego Ośrodka Zdrowia

Grafika: Wójt Gminy Raków - Damian Szpak wręcza pulsoksymetry Grażynie Witkowskiej z Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rakowie

W dniach 9-11 lutego Wójt Gminy Raków przekazał na potrzeby Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rakowie, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Klubu Seniora oraz jednostek OSP z terenu Gminy pulsoksymetry. Urządzenia przekazano też Kołom Gospodyń Wiejskich które aktywnie włączyły się w akcje szycia maseczek dla seniorów. Urządzenia zostały przekazane Gminie przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.

Pulsoksymetry to urządzenia pozwalające w łatwy sposób mierzyć saturacje krwi. Gwałtowny spadek tego wskaźnika związany z zachorowaniem na COVID-19 jest jasnym sygnałem by jak najszybciej udać się na leczenie szpitalne.

O zdrowiu czy życiu pacjenta decyduje w takich przypadkach każda chwila. Urządzenia te mają też nieocenioną rolę przy akcjach strażackich, związanych na przykład z wypadkami komunikacyjnymi. Pozwalają na szybką i dokładną ocenę stanu poszkodowanego.

Mamy nadzieję że urządzenie będą służyć naszym mieszkańcom.

E-ŚWIĘTOKRZYSKIE Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST

e swietokrzyskie riijst

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Straży Pożarnej w Szumsku

Zadanie dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 22 500,00 złotych

 

E-ŚWIĘTOKRZYSKIE System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie sipwś

  

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie riijst

  

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2020 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 50 220,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 50 220,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.