001 Przekazanie pulsoksymetru dla Gminnego Ośrodka Zdrowia

Grafika: Wójt Gminy Raków - Damian Szpak wręcza pulsoksymetry Grażynie Witkowskiej z Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rakowie

W dniach 9-11 lutego Wójt Gminy Raków przekazał na potrzeby Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rakowie, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Klubu Seniora oraz jednostek OSP z terenu Gminy pulsoksymetry. Urządzenia przekazano też Kołom Gospodyń Wiejskich które aktywnie włączyły się w akcje szycia maseczek dla seniorów. Urządzenia zostały przekazane Gminie przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.

Pulsoksymetry to urządzenia pozwalające w łatwy sposób mierzyć saturacje krwi. Gwałtowny spadek tego wskaźnika związany z zachorowaniem na COVID-19 jest jasnym sygnałem by jak najszybciej udać się na leczenie szpitalne.

O zdrowiu czy życiu pacjenta decyduje w takich przypadkach każda chwila. Urządzenia te mają też nieocenioną rolę przy akcjach strażackich, związanych na przykład z wypadkami komunikacyjnymi. Pozwalają na szybką i dokładną ocenę stanu poszkodowanego.

Mamy nadzieję że urządzenie będą służyć naszym mieszkańcom.

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rakówka i części miejscowości Pułaczów

Grafika. Po lewej stronie u góry flaga biało-czerwona, po prawej stronie godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle, poniżej napis "Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"

DOFINANSOWANIE 3 500 000 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 4 247 670,38 zł

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Straży Pożarnej w Szumsku

Zadanie dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 22 500,00 złotych

 

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWO- KANALIZACYJNEJ W REJONIE ULICY ŁAGOWSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI RAKÓW

Grafika. Po lewej stronie u góry flaga biało-czerwona, po prawej stronie godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle, poniżej napis "Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"

DOFINANSOWANIE 807 670,85 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 807 670,85 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie riijst

  

XIV EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH

baner STMiG 2021 2126x827

logo KFSdW STMIG R

  

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2022 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 21 245,50zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 21 245,50 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.