Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego - Pani Renata Janik wręcza pakiet pulsoksymetrów Wójtowi Gminy Raków - Panu Damianowi Szpakowi

Grafika: Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego - Pani Renata Janik wręcza pakiet pulsoksymetrów Wójtowi Gminy Raków - Panu Damianowi Szpakowi

3 lutego 2021 r. z rąk Pani Renaty Janik Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego otrzymałem pakiet pulsoksymetrów do rozdysponowania, gdzie będą najbardziej potrzebne. W Gminie Raków trafią między innymi do placówek medycznych, GOPS, Klubu seniora oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz lokalnej społeczności na terenie naszej gminy. Pulsoksymetry mogą uratować życie. Te małe, przenośne urządzenia są szczególnie przydatne dla pacjentów chorych na covid-19, którzy leczeni są poza placówkami medycznymi.

Wójt Gminy Raków
Damian Szpak

 

E-ŚWIĘTOKRZYSKIE Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST

e swietokrzyskie riijst

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Straży Pożarnej w Szumsku

Zadanie dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 22 500,00 złotych

 

E-ŚWIĘTOKRZYSKIE System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie sipwś

  

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie riijst

  

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2020 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 50 220,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 50 220,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.