Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

senior pixabay license 3336451 640

 Informuję, że prowadzimy nabór uczestników do Klubu Senior + w Rakowie realizowanego w ramach Programu Wieloletniego Senior + na lata 2015-2020, edycja 2020.

Jeżeli jesteś:

  • mieszkańcem Gminy Raków w wieku 60+,
  • osobą nieaktywną zawodowo,
  • chcesz żyć w sposób aktywny,
  • chcesz pomóc sobie i innym.

Zostań uczestnikiem Klubu Senior + w Rakowie.

senior plus logo

Klub Senior + w Rakowie zapewni wsparcie 15 seniorom nieaktywnym zawodowo, w wieku powyżej 60 roku życia będącymi mieszkańcami Gminy Raków.

Celem głównym Klubu Senior + w Rakowie jest aktywizacja społeczna, integracja, włączenie społeczne osób starszych do społeczności lokalnej oraz organizacja wspólnego spędzania czasu wolego seniorów.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w Klubie Senior + proszone są o wypełnienie dokumentacji zgłoszeniowej oraz o niezwłoczne złożenie dokumentów w sekretariacie Urzędu Gminy Raków w godzinach pracy urzędu, osobiście lub za pośrednictwem innych osób. Dokumentację zgłoszeniową można pobrać w siedzibie Urzędu Gminy Raków.

O pierwszeństwie przyjęcia do Klubu Senior + decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby, które złożą kartę zgłoszeniową, będą poinformowane telefonicznie lub listownie o wynikach rekrutacji.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 41/3535018

 

Wójt Gminy Raków

E-ŚWIĘTOKRZYSKIE Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST

e swietokrzyskie riijst

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Straży Pożarnej w Szumsku

Zadanie dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 22 500,00 złotych

 

E-ŚWIĘTOKRZYSKIE System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie riijst

  

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie riijst

  

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2020 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 50 220,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 50 220,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.