Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

01 Jasełka w Szkole Podstawowej w Szumsku

„Kołysanka dla Jezuska...”. Taki tytuł nosiły Jasełka zorganizowane w Szkole Podstawowej w Szumsku w dniu 18.12.2020r. Aktorami w tym wzruszającym przedstawieniu była grupa najmłodszych przedszkolaków w wieku 3 i 4 lata pod opieką wychowawcy pani Anny Szpak. W przedstawieniu wzięło udział dwanaścioro dzieci, które wcieliły się w rolę Józefa (Mikołaj Graboń), Maryi (Julia Szafrańska), Aniołów (Emilia Graboń, Magdalena Szymańska, Liliana Patrzałek, Julia Lewandowska, Julia Goleń, Laura Fąfara), Trzech Króli (Igor Partyka, Miłosz Gorzelski, Jakub Gołyski) oraz Pasterza (Szymon Łata), a także dwóch narratorów wyłonionych z grona rodziców (pani Marta Gorzelska oraz pani Monika Partyka).

Pomimo iż to najmłodsze przedszkolaki, dzięki dobremu przygotowaniu ze strony wychowawcy, doskonale zdawały sobie sprawę w jak ważnym zdarzeniu biorą udział. Wszyscy z troską czuwali nad Świętym Dzieciątkiem i z radością chcieli oddać Mu pokłon. Całości dopełniła pełna blasku sceneria Świętej Nocy oraz wzruszające kolędy, które zgodnie z myślą przewodnią, miały utulić nowo narodzone Maleńkie Dziecię do snu. Dla wszystkich uczestników przedstawienia było to podniosłe wydarzenie, podczas którego z wielką radością dzieci zaprezentowały swoje zdolności recytatorskie oraz wokalne.

Serdeczne podziękowania za pomoc w realizacji Jasełek składamy wszystkim zaangażowanym w nie osobom. Jednocześnie życzymy aby zbliżający się Nowy Rok 2021, wypełniony były spokojem i radością. Jak mówił jeden z Aniołów podczas występu: „Gdy pierwsza gwiazdka na niebie błyska, a choinka nam iskrzy światłami, niech szczęście i spokój święty, pozostaną cały rok z nami.”

Przedstawicielka Rady Rodziców grupy 3 i 4-latków przedszkola w Szumsku
Justyna Graboń

E-ŚWIĘTOKRZYSKIE Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST

e swietokrzyskie riijst

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Straży Pożarnej w Szumsku

Zadanie dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 22 500,00 złotych

 

E-ŚWIĘTOKRZYSKIE System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie riijst

  

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie riijst

  

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2020 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 50 220,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 50 220,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.