Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

01 Laureatka konkursu Napisz zaśpiewaj zagraj – Bezpieczny dzień z życia rolnika

Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego już po raz kolejny ogłosił konkurs „Napisz, zaśpiewaj, zagraj – bezpieczny dzień z życia rolnika” skierowany do młodzieży klas VI-VIII szkół podstawowych, szkół średnich oraz rolniczych z terenu województwa świętokrzyskiego.

Celem konkursu jest promowanie wśród młodzieży z terenów wiejski pozytywnych zachowań wiązanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego oraz zwrócenie szczególnej uwagi na wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

Jak zawsze młodzież wykazała się wielkim talentem pod względem plastycznym, pisarskim, czy filmowym. Ponadto uczestnicy udowodnili, że znają zasady bezpiecznej pracy na wsi i doskonale mogą je promować wśród dorosłych rolników, nie unikając przy tym humoru.

Laureatką w części pisarskiej została uczennica Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II Patrycja Wojsa kl. VII b. Za zajęcie I miejsca dostała nagrodę rzeczową – tablet marki Huawei.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Anna Foryś

E-ŚWIĘTOKRZYSKIE Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST

e swietokrzyskie riijst

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Straży Pożarnej w Szumsku

Zadanie dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 22 500,00 złotych

 

E-ŚWIĘTOKRZYSKIE System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie riijst

  

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie riijst

  

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2020 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 50 220,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 50 220,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.