Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

lgd biale lugi

Logo. Zielony napis na białym tle: Lokalna Grupa Działania Białe Ługi. Po lewej stronie drzewa (grafika). 

 

VI. Zapytanie ofertowe nr 2/2020/PW na "Budowę budynku usługowego (świetlicy) w zabudowie usługowej wraz z wewnętrznymi instalacjami: wodną, kanalizacyjną, elektryczną oraz przyłączem: wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 5670/6
w miejscowości Staszów, obręb ewidencyjny 261207_4.0001, jednostka ewidencyjna 261207_4 Staszów-miasto”.

Szczegółowe informacje: http://www.bialelugi.eu/content/zapytania-ofertowe-prow-2014-2020#overlay-context=

 

E-ŚWIĘTOKRZYSKIE Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST

e swietokrzyskie riijst

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Straży Pożarnej w Szumsku

Zadanie dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 22 500,00 złotych

 

E-ŚWIĘTOKRZYSKIE System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie riijst

  

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie riijst

  

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2020 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 50 220,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 50 220,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.