Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

mapa

Wójt Gminy Raków działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020, poz. 65 ze zm) informuje o wywieszeniu w dniach od 16.11.2020 r. do 08.12.2020 r., w siedzibie Urzędu Gminy Raków, ul. Ogrodowa 1, wykazu Nr 2/2020 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, położonych w miejscowościach: Rakówka, Pułaczów, Dębno, Mędrów, Raków, Rakówka, Szumko-Kolonia oraz stoisk handlowych na płycie rynku w miejscowości Raków. Wykaz został umieszczony również na stronie internetowej: www.rakow.pl oraz bip.rakow.pl.

 

Załączniki:
Pobierz plik (lokalizacja_stanowisk_handlowych_2020_11_16.png)lokalizacja_stanowisk_handlowych_2020_11_16.png
Rozmiar: 1.69 MB | Pobrano: 23 razy
Pobierz plik (wykaz_nr_2_dzierzawa_2020_11_16.doc)wykaz_nr_2_dzierzawa_2020_11_16.doc
Rozmiar: 0.13 MB | Pobrano: 42 razy

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2020 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 50 220,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 50 220,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.