Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

035 Pomnik poświęcony żołnierzom walczącym o niepodległość

102. rocznicę odzyskania niepodległości obchodziliśmy 11 listopada 2020 r. Uroczystości gminne rozpoczęły się mszą św. w intencji ojczyzny sprawowaną w rakowskim Sanktuarium Matki Bożej Cudownej Przemiany przez ks. proboszcza Pawła Mackiewicza.

Z powodu sytuacji epidemiologicznej uroczystość odbyła się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Z tego też powodu zamiast tradycyjnego występu patriotycznego zaprezentowany został program offline wykonany indywidualnie przez dzieci i młodzież ze szkół podstawowych w Rakowie, Ociesękach i Bardzie w ramach Parafialnego Przeglądu Pieśni Patriotycznych.

Przy pomniku poświęconym pamięci lokalnym żołnierzom walczącym o niepodległość nie zabrakło wykonanego w całości Mazurka Dąbrowskiego oraz złożenia wieńców i kwiatów przez wójta gminy Raków oraz przedstawicieli kombatantów, organizacji i instytucji z terenu gminy Raków.

List od wojewody świętokrzyskiego Zbigniewa Koniusza odczytał wójt gminy Raków Damian Szpak.

Wójt gminy Raków dziękuje osobom zaangażowanym w zorganizowanie uroczystości, w szczególności ks. Pawłowi Mackiewiczowi za współpracę, a także: Magdalenie Wojsa za koordynowanie Parafialnego Przeglądu Pieśni Patriotycznych oraz przygotowanie multimedialnej prezentacji, dyrektorom szkół podstawowych z gminy Raków, rodzicom i dzieciom, które przygotowały piękne, indywidualne aranżacje muzyczne oraz interpretacje wierszy patriotycznych.

Dariusz Jóźwik

E-ŚWIĘTOKRZYSKIE Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST

e swietokrzyskie riijst

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Straży Pożarnej w Szumsku

Zadanie dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 22 500,00 złotych

 

E-ŚWIĘTOKRZYSKIE System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie sipwś

  

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie riijst

  

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2020 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 50 220,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 50 220,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.