Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

niepodlegla

W myśl idei Niepodległa dla wszystkich zwracam się do Państwa z prośbą o wspólne godne uczczenie jednego z najważniejszych wydarzeń w historii naszego kraju, jakim
jest odzyskanie niepodległości. W tym szczególnym dla nas, Polaków dniu zachęcie Państwo mieszkańców powiatów i gmin do wspólnego odśpiewania hymnu państwowego. Zaśpiewajmy tę pieśń w gronie rodzinnym, w domowym zaciszu, w samo południe - właśnie 11 listopada, w Narodowe Święto Niepodległości.

W ubiegłych latach w ramach akcji Niepodległa do hymnu Mazurek Dąbrowskiego wybrzmiał w dużych miastach, małych miasteczkach i wsiach, podczas oficjalnych uroczystości
państwowych oraz w czasie spontanicznych spotkań. W roku bieżącym niech Hymn Polski zabrzmi w murach każdego z naszych domów.

Jestem przekonany, że dzięki Państwa zaangażowaniu tegoroczna akcja Niepodległa do hymnu będzie miała szansę dotrzeć do szerokiego grona odbiorców, stając się wyrazem jedności
i solidarności, które dziś, w obliczu pandemii, są nam wszystkim szczególnie potrzebne.

Zbigniew Koniusz
Wojewoda Świętokrzyski

 

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2020 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 50 220,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 50 220,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.