Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

007 Konsumpcja pieczonych ziemniaków
Z powodu sytuacji epidemiologicznej uroczystość religijno-obyczajowa pn. „W dzień św. Tekli ziemniaki będziem piekli” w 2020 r. nie była możliwa do przygotowania w formacie do którego jesteśmy przyzwyczajeni i miała charakter lokalny. Wydarzenie odbyło się 20 września 2020 r. w Dębnie, dzięki współpracy wójta gminy Raków Damiana Szpaka oraz proboszcza parafii Raków ks. Pawła Mackiewicza.

Jak zwykle uroczystość rozpoczęła się mszą świętą odpustową, którą odprawili ks. Zbigniew Kargul i ks. dr Michał Grochowina. Oprawę mszy świętej zapewnił rakowski Chór Chorał pod kierunkiem Adama Barabasza.

Powitania wszystkich zgromadzonych dokonał wójt wraz z ks. proboszczem. Włodarz gminy przedstawił zrealizowane zadania jakie miały miejsce w trakcie ostatniego roku. Głos zabrał także wicestarosta kielecki Tomasz Pleban.

Występy artystyczne zaprezentował zespół Rakowskie Fijołecki pod kierunkiem Magdaleny Wojsy i Justyny Piotrowicz. Następnie Wiktoria Chodakowska, Emilia Grzesik oraz Julia Pawlik z sekcji gitarowej w Szumsku prowadzonej przez Krzysztofa Kucharskiego wykonały cztery nastrojowe utwory. Całość dopełnił występ Kapeli Sióstr Piotrowicz w składzie: Magdalena Wojsa, Justyna Piotrowicz, Julia Okońska, Weronika Olszewska i Mateusz Gibała.

Po raz drugi zorganizowana została Akcja Honorowego Dawstwa Krwi i po raz kolejny nasi mieszkańcy nie zawiedli. Dwadzieścia siedem osób oddało w sumie 12,15 litrów krwi. Dziękujemy! Podziękowania kierujemy także do pracowników Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach.

Nie zabrakło oczywiście głównego produktu „Tekli” czyli pieczonych ziemniaków przygotowywanych przez pracowników Urzędu Gminy Raków. Serdeczne podziękowania dla darczyńców ziemniaków – sołtysów i radnych z gminy Raków, a także dla wspólnoty wsi Dębno za przygotowanie drewna na ogniska.

Dla najmłodszych przygotowano darmowe atrakcje.

Wójt gminy Raków dziękuje wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji uroczystości.

Dariusz Jóźwik

zdjęcia Iwona Skalska

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2020 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 50 220,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 50 220,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.