Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

bukiet kwiatów - róże

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
dyrektorom, nauczycielom i wszystkim pracownikom oświaty działającym na terenie gminy Raków
składam serdeczne podziękowania i słowa uznania za odpowiedzialną pracę na rzecz dzieci i młodzieży.

Na codzienny trud pracy dydaktyczno-wychowawczej życzę wielu sukcesów,
wszelkiej satysfakcji i radości oraz niewyczerpanej cierpliwości do swoich uczniów.
Niech ich sukcesy będą nie tylko źródłem radości,ale także najlepszą motywacją do podejmowania nowych wyzwań
edukacyjnych i wychowawczych.

Pragnę również życzyć zdrowia i pomyślności w życiu osobistym, oraz samych dobrych dni w całym roku szkolnym.

 

  Wójt Gminy Raków
  Damian Szpak

 

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2020 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 50 220,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 50 220,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.