Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

 001

Rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2020/2021. Wróciliśmy do wyremontowanej, odmienionej szkoły. Podczas kilku miesięcy pracy zdalnej oraz podczas wakacji w naszej szkole trwały intensywne prace związane z tak wyczekiwaną przez nas realizacją projektu: ,,Termomodernizacją budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Raków: Szkoła Podstawowa w Szumsku, Gimnazjum w Rakowie.” Realizacja prac zyskuje ostatnie szlify, więc chcielibyśmy przekazać informacje dotyczące zmian, które zaszły w naszej szkole.

Cele projektu:
Cel główny: zwiększona efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej jakim jest Szkoła Podstawowa w Szumsku.

Cele pośrednie:

- poprawa stanu technicznego budynku
- ocieplenie ścian zewnętrznych
- zmniejszenie strat ciepła poprzez zwiększenie oporu cieplnego przegród budowlanych
- zwiększenie efektywności energetycznej budynku
- obniżenie kosztów ogrzewania obiektu
- przebudowa systemu grzewczego
- poprawa warunków użytkowania

W celu osiągnięcia powyższych celów zostały przeprowadzone następujące działania:

 1. Ocieplenie ścian piwnic wraz z wykonaniem hydroizolacji (demontaż istniejących nawierzchni, wykonanie wykopów wzdłuż izolowanych ścian, przygotowanie podłoża, wykonanie izolacji pionowych ścian fundamentowych, zasypanie wykopów, remont schodów zewnętrznych)
 2. Odtworzenie chodników i wykonanie opaski wokół budynku.
 3. Wykonanie wiat wejściowych do budynku, montaż zadaszenia.
 4. Wymiana okien i drzwi.
 5. Ocieplenie ścian zewnętrznych.
 6. Docieplenie stropodachu.
 7. Wymiana obróbek blacharskich.
 8. Modernizacja kotłowni.
 9. Budowa systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
 10. Montaż ogniw fotowoltaicznych.
 11. Prace branży elektrycznej obejmujące elementy: przebudowa istniejących rozdzielnic, kable i przewody zasilające pompę ciepła, kocioł na biomasę, oraz centralę wentylacyjną, instalację fotowoltaiczną, instalację odgromową uziemiającą.

Dzięki trosce i zaangażowaniu Wójta Gminy Raków pana Damiana Szpaka uzyskaliśmy dodatkowe wsparcie finansowe na wymianę części instalacji wodno-kanalizacyjnej wewnątrz budynku. Wykonano dzięki temu: instalacje ciepłej oraz zimnej wody w łazienkach. Ponadto została wymieniona armatura : sedesy, umywalki oraz krany.

Dzięki wsparciu sołectw z obwodu naszej szkoły tj. Zalesia, Szumska, Radostowa i Rembowa udało się wymienić stolarkę. Klasy oraz inne pomieszczenia szkoły zyskały nowe, białe drzwi wraz  z framugami.

Przeprowadzony zakres robót wymusił konieczność odnowienia ścian we wszystkich pomieszczeniach szkoły. Dzięki uczynności i wsparciu rodziców a także nauczycieli, pracowników obsługi i radnych udało się to zrobić. Klasy, korytarze, zostały odmalowane i cieszą oko nowym ujednoliconym dla całej szkoły ciepłym kolorem.

Szczególne podziękowania i ukłony kierujemy w tym miejscu dla pana Marcina Grabonia, który zajmował się malowaniem oraz wymianą drzwi w naszej szkole. Wiele godzin jego rzetelnej pracy przełożyło się na to, że we wrześniu mogliśmy przywitać uczniów w przygotowanej, odnowionej szkole. Jeszcze raz dziękujemy!

Została również wymieniona podłoga w sali komputerowej. Zostały położone nowe panele, dzięki czemu estetyka pomieszczenia zdecydowanie zyskała.

Ze względu na to, że prace remontowe trwały do ostatnich dni wakacji trwał jednocześnie wyścig, aby przygotować szkołę do pracy: umyć, posprzątać, poukładać wszystko na swoim miejscu. Panie z obsługi : p. Halina Grudzień, p. Danuta Orzech, p. Danuta Chodakowska, p. Jagoda Basińska i p. Danuta Malanowicz dokonywały heroicznych wręcz wysiłków, aby sprostać zadaniu i zdążyć przed pierwszym dzwonkiem. Ze względu na ogrom prac i presję czasu wystosowaliśmy prośbę do rodziców o pomoc w sprzątaniu i przygotowaniu szkoły. I po raz kolejny mogliśmy docenić jak niezawodni są rodzice naszych uczniów! Na nasz apel odpowiedziało wielu rodziców. W ciągu kilku dni przychodzili, pomagali, sprzątali, myli, ozdabiali ściany rysunkami. Poświęcili, pomimo swoich obowiązków swój czas i siły. Wspólnym wysiłkiem udało się! W tym miejscu wszystkim, którzy
w jakikolwiek sposób przyczynili się do przygotowania szkoły na nowy rok szkolny serdecznie dziękujemy!

Przed nami nowe zadania – w pierwszej kolejności zakup rolet do klas, aby zmniejszyć stopień nagrzewania się pomieszczeń podczas ciepłych miesięcy roku szkolnego oraz w celu poprawy jakości pracy z tablicami multimedialnymi. Wierzymy, że uda się to zorganizować. Nasze dzieci powinny się uczyć w estetycznej, dobrze wyposażonej placówce. One są tu najważniejsze.

Dyrektor szkoły
Aneta Stępień – Bochenek

A oto zdjęcia z naszej nowej szkoły:

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2020 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 50 220,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 50 220,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.