Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

sprzet

Dzięki darowiźnie w wysokości 20.000 zł przekazanej przez Fundację ORLEN oraz niewielkiemu wkładowi własnemu Ochotnicza Straż Pożarna w Ociesękach wzbogaciła się o nowy sprzęt i wyposażenie niezbędne do prowadzenia akcji ratowniczych. Zakupiono m.in. sprzęt łączności, motopompę do wody zanieczyszczonej, pilarkę spalinową, detektor do wykrywania stężenia gazów niebezpiecznych oraz sprzęt do zabezpieczenia miejsca akcji. Jednostka od grudnia 2019 roku została włączona do Krajowego Systemu Ratownictwa Technicznego, więc nowe wyposażenie przyczyni się podniesienia jakości i skuteczności prowadzenia działań ratowniczych na rzecz mieszkańców gminy Raków.

 Fundacja Orlen logotyp

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2020 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 50 220,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 50 220,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.