Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

001

W obecności wiceminister sportu Anny Krupki, członek Zarządu Województwa Marek Jońca oraz Wójt Gminy Raków – Damian Szpak   w dniu 31 sierpnia 2020 r. podpisali w Urzędzie Gminy w Staszowie umowę  o przyznanie dofinansowania na realizację w/w projektu   z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii  objętego Programem Rozwoju  Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

W ramach projektu wykonanie zostanie fragment wodociągu o długości 1,026 km od istniejącego wodociągu w miejscowości Jamno w kierunku  miejscowości Rakówka.

Koszt inwestycji 293 258,10 zł – brutto  w  tym :

  • środki PROW   w wysokości  143469 zł co stanowi  63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji
  • środki gminy  149 789,10 zł

 

loga

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2020 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 50 220,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 50 220,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.