Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

001


Tegoroczne półkolonie letnie od 17.08-26.08.2020r odbyły się w malowniczo położonym kompleksie Agroturystyki Grynwald w Rembowie. Naturalne ukształtowanie terenu, wraz z piaszczystymi wzniesieniami, okazały się idealne do zjazdów na linie, a boiska, huśtawki, place zabaw i altany z miejscem do grilowania, sprzyjały beztroskiemu wypoczynkowi 40 dzieci.

Dzieci, których rodzice podlegają ubezpieczeniu Krus, z terenu Gminy Łagów i Raków przez 10 dni uczestniczyły w półkoloniach letnich, a ich organizatorem było Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości.

W pierwszych dniach, by lepiej się poznać, wszyscy uczestniczyli w zabawach integracyjnych, grach i zawodach sportowych. Tego dnia odbyła się też prelekcja dzielnicowego asp. Marcina Bandury z Posterunku Policji w Rakowie, na temat negatywnego wpływu używek, oraz właściwego organizowania czasu wolnego.


W związku z działaniami policji, zmierzającymi do ochrony dzieci i młodzieży przed uzależniami odbyły się także tematyczne konkursy rysunkowe.

Wyjazd do Opatowa, stał się dniem pełnym wrażeń i to nie tylko za sprawą, że byliśmy pierwszą zorganizowaną grupą testującą nowozakupionego melexa, ale też za sprawą wizyty w Zochcinku, w minizoo. Zwierzyniec, prowadzony jest z ogromną dbałością przez pracowników Domu Pomocy Społecznej. Otaczająca zieleń, z oczkiem wodnym jest tam rajem dla zwierząt, które pod dostatkiem mają soczystej trawy. My natomiast, relaksowaliśmy się w cieniu lip oraz przy oczku wodnym, zaleganym przez płochliwe kaczki. Wśród zwierząt były: alpaki, konie huculskie, które pomagają pensjonariuszom w terapii. Lamy, alpaki, daniele, kozy, były tak oswojone, że widząc nas, podchodziły ufnie, by je pogłaskać.

Podczas gdy inne grupy zwiedzały Muzeum Geodezji i Kartografii, z bogatym zbiorem urządzeń geodezyjnych, służących do obróbki zdjęć, oraz przyrządami pomiarowymi, pozostali na warsztatach w Krówkarence, doskonalili sztukę zawijania krówek.

Pogoda, sprzyjała nam podczas pieszej wyprawy do ruin zamku w Rembowie, a dzięki spotkaniu z p. Zbigniewem, dowiedzieliśmy się wiecej o historii jego budowy, o właścicielach, jak i krążących legendach na jego temat. Tym samym poznaliśmy najbliższy nam region, który był tuż za naszym ośrodkiem a w kolejności i sam Raków.

Zwiedzanie rozpoczęliśmy od Domu Wójta, gdzie pan Adam Stępień odkrywał przed nami interesujące karty historiii miasta. Dzięki uprzejmości proboszcza ks. Pawła Mackiewicza zobaczyliśmy wnętrze Sanktuarium Matki Bożej Cudownej Przemiany oraz złocone figury świętych i aniołów.

Niewątpliwą atrakcją był też dwukrotny wyjazd na basen jak i pobyt w sklepiku GMC  w Staszowie, oferującego ręcznie wytwarzane ozdoby choinkowe. Były również warsztaty, podczas których wykonaliśmy samodzielnie mydełka zapachowe a nawet aromatyczne świece Odbyły się też zajęcia, dotyczące programowania, gdzie zbudowane, krok po kroku pojazdy, walczyły o prym na macie. Warsztaty były bardzo emocjonujące, a i my przy tym, kibicowaliśmy głośno.

Półkoloniści wzięli udział w edukacji kynologicznej. Psy trenerki: Japa, Terra i Giga podbiły swoimi umiejętnościami nasze serca. Wciąż szukamy odpowiedzi na postawione pytania: Czy rozumiemy zachowania psa i znamy jego potrzeby? Podczas zajęć prowadząca uwrażliwiła nas na problem bezpańskich psów. Zaowocowało to tym, że gaża
z przeprowadzonych zajęć wpłynęła na leczenie wybranego przez dzieci ,,Psa z wychodka”.

Emocji z rywalizacji dostarczyła półkolonistom gra terenowa,przygotowana przez p.Beatę Milewicz, kierownik wydziału prewencji KRUS w Kielcach. Zabawa ta była jednocześnie cenną lekcją, by uwrażliwić dzieci rolników nad zachowaniem bezpieczeństwa w trakcie pomocy rodzicom w pracach w gospodarstwie. Relacja z tego wydarzenia transmitowana była przez TVP3 Kielce dnia 24.08.2020r.

Na zakończenie półkolonii Rodzice przygotowali dla wszystkich dzieci słodki poczęstunek. Ten czas minął bardzo szybko ale dzieci obiecały się spotkać na zorganizowanych formach wypoczynku, jakimi są ferie zimowe i kolonie.

Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w miejscu ich zamieszkania znacznie odciąża rodziców od opieki nad dziećmi. Rodzice mogą w tym czasie spokojnie zebrać swe plony z pól. Dlatego też, by dzieci i młodzież mogły bezpiecznie i tak licznie uczestniczyć w półkoloniach, w realizację założeń programowych zaangażowało się wiele instytucji oraz osób prywatnych.

Serdeczne podziękowania kieruję do:
Kierownika Biura Częstochowskiego Stowarzyszenia Rozwoju Małej Przedsiębiorczości p.Mateusza Wróbla
Burmistrza Miasta i Gminy w Łagowie - p. Pawła Marwickiego
Zastępcy Burmistrza Miasta I Gminy w Łagowie-p. Zbigniewa Meduckiego
Sekretarz Miasta I Gminy Łagów –p. Małgorzaty Sitarz
Dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Łagowie- p. Zdzisława Zwolińskiego
p. Barbary Bzymek- sekretarki w Gminnym Zespole Szkół w Łagowie
Wójta Gminy Raków- p. Damiana Szpaka
Starosty Opatowskiego-p.Tomasza Stańka
p. Andrzeja Żychowskiego
Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rakowie- p.Stanisława Nyka
Księdza Proboszcza Pawła Mackiewicza
Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Rakowskiej i Regionu Świętokrzyskiego p. Marzeny Kuczyńskiej
Właściciela Agroturystyki Grynwald p. Mirosława Wojsy
Radnego Gminy Raków -p. Zbigniewa Feldmana
Komendanta Policji w Rakowie –asp.szt. Witolda Fijasa oraz dzielnicowego asp. Marcina Bandury
p. Adama Stępnia
Nauczycieli p. Anny Michalczyk, p. Agnieszki Świtek, p. Beaty Ludwickiej-Duli, p.Marii Witkowskiej, p. Agnieszki Biernackiej
wolontariusza Konrada Kudłacza
Rodziców z Gminy Raków i Łagów oraz p. kierowcy Bożeny Szczepaniak

 

Beata Walkowicz-Kudłacz 

Zdjęcia - półkolonie

Zdjęcia - spotkanie podsumowujące 

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2020 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 50 220,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 50 220,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.