Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

 

Slajd7

Z ogromną przyjemnością informujemy, że od sierpnia 2020 roku Gminne Towarzystwo Sportowe w Rakowie jest realizatorem projektu pt. „Świętokrzyski ETNOmaniak”.

Działanie projektowe realizowane jest w ramach konkursu regrantingowego zorganizowanego w ramach projektu Bardzo Młoda Kultura 2019 – 2021 Świętokrzyskie, realizowanego przez Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach
w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Bardzo Moda Kultura 2019 -2021 i współfinansowanego przez Województwo Świętokrzyskie.

Projekt powstał z myślą o dzieciach i młodzieży zamieszkujących gminę Raków dla których kultura ludowa, dziedzictwo kulturowe naszego regionu jest nieznaną formą kultury. Działania projektowe mają na celu zapoznanie młodego pokolenia z dziedzictwem regionu poprzez rozbudzanie zainteresowań artystycznych oraz wnikliwe zgłębianie zasobów kultury i sztuki ludowej w sztuce zdobniczej, rzeźbie, ceramice, muzyce ludowej, dla zachowania przekazu i kontynuowaniu tradycji.

Uczestnicy działań podczas organizowanych warsztatów i spotkań zapoznają się ze światem barwnych opowieści, wzorów, kolorów, materiałów i narzędzi twórców ludowych.
Od sierpnia dla uczestników projektu zorganizowano warsztaty projektowania folklorystycznych form dekoracyjnych. Podczas warsztatów z twórcą ludowym dzieci i młodzież mogły zgłębić tajniki wykonywania dawnych gałgankowych lalek. Warsztaty obejmowały również tworzenie dekoracyjnych form artystycznych związanych z folklorem i ludowością. W ramach działania powstały patchworkowe obrazy przedstawiające różnorodne motywy związane z kultura ludową – kwiaty, ptaszki, koguciki itp.

W sierpniu zorganizowano również wyjazdowe warsztaty ceramiczne do artystki ludowej do Obic. W ramach działania uczestnicy mogli zapoznać się z dawnym zawodem – garncarza, mogli nauczyć się pracy z gliną – jak stworzyć rzeźbę ludową oraz naczynia użytkowe na kole garncarskim.

We wrześniu zapraszamy uczestników do udziału w warsztatach rzeźby, warsztatach muzycznych – regionalne pieśni i przyśpiewki oraz warsztatach
z poszukiwania zaginionej historii.

Partnerem projektu jest Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rakowie.

Paulina Szewczyk
Prezes GTS Raków

Slajd1

 

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2020 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 50 220,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 50 220,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.