Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

Slajd1

Gminne Towarzystwo Sportowe w Rakowie jest realizatorem projektu pt. „Rakowska Akademia Talentów – zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańcom gminy Raków”.
Projekt realizowany jest na terenie Gminy Raków. Celem projektu jest organizacja różnorodnych działań dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych – mieszkańców Rakowa i okolicznych miejscowości, rozwijających talenty, pasje i zainteresowania uczestników.

W ramach projektu uczestnicy działań – dzieci i młodzież w okresie wakacyjnym mieli możliwość uczestniczyć w różnorodnych warsztatach rękodzieła. Zorganizowano warsztaty artystyczne z zakresu mozaiki, techniki malarskiej ebru, warsztaty powertex, warsztaty z zastosowaniem różnorodnych technik rękodzieła. W ramach warsztatów powstało wiele pięknych prac artystycznych, które zostały zaprezentowane na wystawie świetlicowej. Aktywny udział dzieci i młodzieży w organizowanych warsztatach utwierdza nas w przekonaniu o słuszności realizacji tego typu działań, dzięki którym uczestnicy nie tylko rozwijają umiejętności artystyczne, ale przede wszystkim wzbogacają swoją wiedzę z zakresu sztuki i różnych technik rękodzieła oraz aktywnie spędzają wolny czas.

Projekt zakładał również organizację działania dla miłośników i pasjonatów tradycyjnych planszówek - zorganizowano zajęcia poświęcone różnorodnym grom planszowym. Dodatkowo
w ramach projektu zakupiono najnowsze gry planszowe o tematyce przygodowej, familijnej i fantastycznej, które od razu znalazły swoich zwolenników. W ramach działania zorganizowaliśmy dwa nocne turnieje gier planszowych pt. „Nocne granie – harce i przygody z fantastycznymi grami planszowymi”. Turnieje cieszyły się ogromnym zainteresowanym ze strony dzieci i młodzieży.

W realizację działań włączyli się również rodzice niektórych uczestników, który pomagali w organizacji działania oraz koordynowali rozgrywki i sędziowali przy emocjonujących grach. Na uczestników turniejów czekały atrakcyjne nagrody rzeczowe w postaci gier planszowych, medali oraz pucharów. Dla wszystkich uczestników przygotowany był poczęstunek.
Informujemy również, że w miesiącu wrześniu organizowane są działania dla dorosłych mieszkańców naszej gminy, na które również zapraszamy osoby zainteresowane udziałem
w warsztatach z różnych technik rękodzieła, powertex, mozaiki oraz florystycznych.

Działania projektowe realizowane będą do 30 września i zakładają organizację spotkania podsumowującego - uroczystej gali podsumowującej projekt, na której zaprezentowane zostaną prace uczestników, fotografie z warsztatów oraz filmik podsumowujący działania projektowe.

Paulina Szewczyk
Prezes GTS Raków

loga

 

 

 

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2020 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 50 220,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 50 220,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.