Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

woz strazacki

Urząd Gminy w Rakowie informuje, iż w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”,

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłosił  od dnia 24.08.2020 dodatkowy nabór wniosków dla świętokrzyskich Ochotniczych Straży Pożarnych z przeznaczeniem na zakup sprzętu.

Minimalna kwota wsparcia wynosi 5 000,00 zł, a wstępnie oszacowana maksymalna kwota to 6 100,00 zł.

Wnioski od Ochotniczych Straży Pożarnych przyjmowane będą do wyczerpania środków nie później niż do 11.09.2020 roku.

 

W  pierwszej kolejności będą rozpatrywane wnioski złożone przez Ochotnicze Straże Pożarne które jeszcze nie ubiegały się o dofinansowanie w ramach niniejszego programu.

Szczegóły naboru na stronie www.wfos.com.pl.

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2020 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 50 220,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 50 220,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.