Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

13 Konkurs Na Najsmaczniejsza Potrawe

Koła Gospodyń Wiejskich,
Gospodarstwa Agroturystyczne,
Pasjonatki „dobrej kuchni”,

Starostwo Powiatowe w Kielcach wspólnie z Gminą Strawczyn zapraszają do udziału w XIII Konkursie na Najsmaczniejszą Potrawę Powiatu Kieleckiego pn „Drobiowe przysmaki”.
Rozstrzygnięcie konkursu w dniu 13 września 2020 r w Strawczynie.

Regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszeniową oraz wszelkie informacje uzyskać można w urzędzie pod nr telefonu 41 35 35018 wew. 20.
Termin zgłoszeń – 28.08.2020 r.

 

Krystyna Jóźwik

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2020 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 50 220,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 50 220,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.