Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

 01

Na posiedzeniu w dniu 10 czerwca Zarząd Województwa przyznał unijne dofinansowanie ośmiu projektom „przedszkolnym” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. W powiecie kieleckim fundusze otrzymają między innymi gminy Chęciny oraz Raków – poinformowała Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego, Renata Janik.

Gmina Raków jest w gronie instytucji, których projekt „przedszkolny” znalazł się na zatwierdzonej przez Zarząd Województwa liście przedsięwzięć, do których trafi unijne dofinansowanie. Pieniądze pozwolą na utworzenie nowych miejsc w Przedszkolu Gminnym w Rakowie prowadzonym przez samorząd.

W dniu 27 lipca 2020r. Wójt Gminy Raków Damian Szpak uczestniczył w uroczystym podpisaniu umów z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego Andrzejem Bętkowskim i Wicemarszałkiem Renatą Janik na dofinansowanie nowych projektów. Wnioskowane dofinansowanie na projekt „Szczęśliwe dzieci w Gminie Raków poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego” wynosi: 411 968,45 PLN, koszt całkowity: 485 336,45 PLN.

Gmina Raków zaplanowała powstanie 15 nowych miejsc w Przedszkolu funkcjonującym przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rakowie. Fundusze z projektu pozwolą między innymi na zakup wyposażenia, potrzebnego do przygotowania miejsc dla przedszkolaków.

W Przedszkolu Gminnym w Rakowie zaplanowane są zajęcia dodatkowe dla 65 dzieci. Wykraczają one znacznie poza podstawę programową. W Rakowie przedszkolaki będą uczestniczyły w zajęciach z logopedą oraz w zajęciach z integracji sensorycznej. W planach jest także bajkoterapia, pozwalająca na rozwijanie kompetencji społecznych, w tym umiejętności współpracy, ponadto arteterapia, zajęcia rytmiczno - muzyczne, psychoruchowe oraz zajęcia indywidualne z psychologiem.

E-ŚWIĘTOKRZYSKIE Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST

e swietokrzyskie riijst

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Straży Pożarnej w Szumsku

Zadanie dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 22 500,00 złotych

 

E-ŚWIĘTOKRZYSKIE System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie riijst

  

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie riijst

  

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2020 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 50 220,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 50 220,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.