Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

otwarcie drogi fundusz dróg samorządowych

W dniu 16 lipca br. przekazano do użytkowania odcinki dróg dofinansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonał Wojewoda Świętokrzyski wraz z mieszkańcami miejscowości Raków, Pągowiec i Dębno. Wśród otwierających odcinki dróg obecni byli: Tomasz Dyl i Krzysztof Kłap przedstawiciele wykonawcy robót „Dylmex-Inwestycje” ze Staszowa, Artur Kręcisz przedstawiciel nadzoru inwestycyjnego „AJKO” ze Staszowa.

W ramach wymienionego programu wykonano przebudowę ul. Klasztornej w Rakowie na odcinku 440 m polegającą na przebudowie nawierzchni, wykonaniu nowych chodników w miejscach gdzie pozwoliła na to szerokość pasa drogowego chodniki wykonano obustronnie. Wykonane zostało również powierzchniowe odwodnienie ulicy. W miejscowości Pągowiec odnowiono nawierzchnię drogi na odcinku 560 m wraz z utwardzonymi obustronnymi poboczami. W miejscowości Dębno w ramach zdania wykonano dwa odcinki dróg. Pierwszy odcinek od drogi wojewódzkiej 764 w kierunku centrum miejscowości Dębno o długości 590 m z jednostronnym chodnikiem na całej długości. Drugi odcinek od drogi powiatowej 0349 T w kierunku miejscowości Dębno do mostu na rzece „Czarna”, wykonano również obustronne utwardzone pobocza.

Przebudowa dróg polegała na wzmocnieniu istniejącej podbudowy, wykonaniu nawierzchni z asfaltobetonu, wykonaniu chodników dla ruchu pieszego oraz wykonaniu utwardzonych poboczy a także wykonaniu powierzchniowego odwodnienia. Łącznie koszt przebudowy wymienionych dróg wynosi 1.404 tys. zł w tym koszt poszczególnych odcinków dróg oraz dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych jest następujące:

- ul. Klasztorna w Rakowie – 492 tys. zł, z czego 50% - 246 tys. zł to dofinansowanie z FDS, pozostała kwota – 246 tys. zł to środki finansowe Gminy,

- droga w Pągowcu – 225 tys. zł, z czego 50% - 112 tys. zł to dofinansowanie z FDS, pozostała kwota 112 tys. zł to środki finansowe Gminy,

- droga w Dębnie – 687 tys. zł, z czego 80% - 549 tys. zł to dofinansowanie z FDS, pozostała kwota 137 tys. zł to środki finansowe Gminy.


Głównym celem projektu była poprawa połączeń sieci dróg gminnych z drogami o wyższej kategorii. Poprawa stanu nawierzchni wykonanych odcinków dróg i chodników, na które bardzo długo czekali mieszkańcy, bezpośrednio powiązana jest z likwidacją barier komunikacyjnych, bezpieczeństwem użytkowników i komfortem życia mieszkańców. Wykonane odcinki dróg mają duży wpływ na układ komunikacyjny nie tylko w samych miejscowościach czy gminie, ale również w skali powiatu, ponieważ łączą się bezpośrednio z drogami o wyższej kategorii, umożliwiają również dojazd zainteresowanym do obiektów użyteczności publicznej. Zastosowane rozwiązania połączeń komunikacyjnych pozwolą kierowcom na skrócenie czasu przejazdu poszczególnymi drogami.

E-ŚWIĘTOKRZYSKIE Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST

e swietokrzyskie riijst

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Straży Pożarnej w Szumsku

Zadanie dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 22 500,00 złotych

 

E-ŚWIĘTOKRZYSKIE System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie riijst

  

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie riijst

  

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2020 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 50 220,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 50 220,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.