Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

 01

W dniu 22 czerwca 2020 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłosił nabór wniosków w ramach programu: „Przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza wspierające działalność ochotniczych straży pożarnych”

Celem programu było dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez ochotnicze straże pożarne polegających m.in. na termomodernizacji czy zakupie i montażu instalacji odnawialnych źródeł energii.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że złożony przez Gminę Raków wniosek na zakup i dostawę instalacji fotowoltaicznej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szumsku zakwalifikował się do programu i otrzymał dofinansowanie w wysokości 22 500,00 zł.

W dniu 9 lipca druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szumsku oraz Wójt Gminy Raków z rąk Prezesa WFOŚiGW w Kielcach Pana Ryszarda Gliwińskiego otrzymali promesę na realizację zadania.

zdjęcia - www.wfos.com.pl

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.