Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

kolonie biały dunajec


Towarzystwo "Nasze Szwederowo" organizuje kolonie letnie dla dzieci z programem profilaktyczno - sportowym w OKW "U SIEDLORZA" w Białym Dunajcu w terminie 31.07 - 08.08.2020 r. /turnus 9-dniowy/.

Kolnie zorganizowane są zgodnie z wytycznymi MEN, GIS i MZ. W ramach programu kolonii zapewniona będzie fachowa opieka wychowawczo-opiekuńcza, koszty jakie pokrywają rodzice to kwota 389,00 zł od dziecka (warunkiem jest posiadanie przez jednego rodzica ubezpieczenia w KRUS). Pozostałe koszty pobytu pokrywa Towarzystwo ze środków pozyskanych od sponsorów korporacyjnych, urzędów administracji centralnej i KRUS w Warszawie.

Transport dzieci na i z miejsca wypoczynku odbywa się autokarem spod Urzędu Gminy.

Zapisy przyjmowane są w formie telefonicznej lub e-mailowej do dnia 14.07.2020 r. do godz. 15.00 (tel. 509-125-958).

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.