Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv


Na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( DZ.U z 2020 r poz.713) na wniosek ¼ ustawowego składu rady, zwołuję XXXI sesję ( nadzwyczajną) Rady Gminy Raków na dzień 26 czerwca 2020 r na godz.11.30 w budynku OSP RAKÓW.

W dniu odbycia sesji tj 26 czerwca 2020 r o godz.11.00 na podstawie Statuty Gminy Raków - § 86 ,odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji stałych Rady Gminy Raków.

Porządek obrad( dla sesji oraz wspólnego posiedzenia komisji stałych:

  1. Otworzenie obrad sesji nadzwyczajnej i stwierdzenie quorum
  2. Przedstawienie porządku obrad i jego zatwierdzenie
  3. Podjęcie uchwał w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi na Uchwałę Rady Gminy Raków Nr XXX/224/2020 z dni 4 czerwca 2020 r w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy Raków oraz odpowiedzi na skargę.
    Projekt uchwały w załączeniu do niniejszego wniosku.
  4. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady
Gminy Raków
Stanisław Gratka

Załączniki:
Pobierz plik (projekt_uchwaly_o_przekazaniu_do_sadu_2020_06_25.pdf)projekt_uchwaly_o_przekazaniu_do_sadu_2020_06_25.pdf
Rozmiar: 0.11 MB | Pobrano: 169 razy

E-ŚWIĘTOKRZYSKIE Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST

e swietokrzyskie riijst

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Straży Pożarnej w Szumsku

Zadanie dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 22 500,00 złotych

 

E-ŚWIĘTOKRZYSKIE System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie sipwś

  

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie riijst

  

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2020 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 50 220,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 50 220,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.