Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

01

W dniu 22 czerwca 2020 roku na zaproszenie pani Anny Krupki Wiceministra sportu, Wójt Gminy Raków pan Damian Szpak oraz Prezes Gminnego Towarzystwa Sportowego w Rakowie pani Paulina Szewczyk uczestniczyli w uroczystym spotkaniu mającym na celu wręczenie promes w ramach rządowego programu „KLUB” 2020.

W ramach programu 4894 organizacje i kluby sportowe z całej Polski uzyskały wsparcie na realizację różnorodnych działań sportowych. W województwie świętokrzyskim wsparcie w ramach ogłoszonego programu uzyskały 32 stowarzyszenia w tym szanownym gronie znalazło się również stowarzyszenie z Rakowa.

Nasze lokalne stowarzyszenie GTS Raków otrzymało wsparcie z Ministerstwa Sportu w wysokości 15 000,00 złotych na prowadzenie dwóch sekcji sportowych. Działania projektu zakładają zorganizowanie zajęć sportowych z zakresu piłki nożnej oraz piłki siatkowej dla dzieci i młodzieży

Realizacja zaplanowanych działań planowana jest od wakacji 2020 roku.

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież do aktywnego włączenia się do udziału w zajęciach sportowych. Szczegóły realizacji zajęć oraz terminy będziemy podawać w kolejnych ogłoszeniach.

P. Szewczyk

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.