Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

starosta apel straz

Starosta kielecki Mirosław Gębski zachęca, by w niedzielę 28 czerwca, w dniu wyborów prezydenckich mieszkańcy powiatu kieleckiego skorzystali z najważniejszego prawa obywatelskiego, jakim jest prawo wyborcze.

 – Przy tej okazji, chcę zmobilizować wszystkie gminy powiatu kieleckiego do jak najwyższej frekwencji. Tym bardziej, że aktywne społeczności lokalne mogą zostać wyróżnione samochodem strażackim – mówi starosta.

Prawo do głosowania jest jedną z naszych najważniejszych wolności obywatelskich. Daje nam ono możliwość decydowania o sprawach, które znacząco wpływają na nasze codzienne życie. - Musimy bronić idei demokracji, a jednym z najlepszych na to sposobów jest głosowanie w wyborach. Dlatego zachęcam społeczności lokalne z terenu powiatu do aktywności i zdobycia nowego wozu strażackiego o wartości niemal 800 tys. zł – namawia starosta.

Apel starosty to efekt nowej akcji „Bitwa o wozy” Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W każdym województwie gmina do 20 tys. mieszkańców z najwyższą frekwencją w pierwszej turze wyborów prezydenckich otrzyma wóz strażacki. 16 takich pojazdów sfinansuje w całości MSWiA.

- To idealna propozycja dla tych jednostek, które do tej pory nie mogły współfinansować zakupów wozu strażackiego. Mnie, jako staroście zależy na tym, aby wóz trafił do naszych jednostek i służył do ratowania zdrowia i życia mieszkańców powiatu kieleckiego. Dlatego zachęcam: nie pozostańmy bierni wobec naszego prawa do głosu. Skorzystajmy z niego i pójdźmy na wybory. Pokażmy naszą społeczną odpowiedzialność. Wspólnie zadecydujmy o naszej przyszłości – mówi Mirosław Gębski.

Niech żyje Polska!

E-ŚWIĘTOKRZYSKIE Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST

e swietokrzyskie riijst

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Straży Pożarnej w Szumsku

Zadanie dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 22 500,00 złotych

 

E-ŚWIĘTOKRZYSKIE System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie sipwś

  

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie riijst

  

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2020 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 50 220,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 50 220,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.