Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

Wójt Gminy Raków Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020, poz. 65 ze zm) informuje o wywieszeniu w dniach od 22.06.2020 r. do 14.07.2020 r., w siedzibie Urzędu Gminy Raków, ul. Ogrodowa 1, wykazu Nr 1/2020 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, położonych w miejscowościach: Rakówka, Pułaczów, Lipiny, Drogowle, Chańcza, Mędrów, Raków, Rakówka, Szumko-Kolonia. Wykaz został umieszczony również na stronie internetowej: www.rakow.pl oraz bip.rakow.pl.

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (wykaz_nr_1_2020_dzierzawy_2020_06_22.doc)wykaz_nr_1_2020_dzierzawy_2020_06_22.doc
Rozmiar: 0.07 MB | Pobrano: 59 razy

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.