Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

001

Informujemy, że 15 czerwca 2020 r. Gmina Raków przekazała kolejne laptopy (23 szt.) i tablety (3 szt.) zakupione w ramach projektu "Zdalna szkoła+" organizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC). 

W tej edycji projektu sprzęt został przekazany do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rakowie (14 szt. laptopów i 1 szt. tablet), Szkoły Podstawowej w Szumsku (6 szt. laptopów i 1 szt. tablet) oraz Szkoły Podstawowej w Bardzie (3 szt. laptopów i 1 szt. tablet). 

O dalszym rozdysponowaniu wśród najbardziej potrzebujących uczniów (premiowane są rodziny wielodzietne) decydować będą dyrektorzy ww. szkół, jako osoby najbardziej orientujące się w warunkach, w jakich uczą się ich uczniowie. 

 

Wartość projektu to 54 995,09 zł brutto - w całości pokryte ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

 

loga

 

E-ŚWIĘTOKRZYSKIE Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST

e swietokrzyskie riijst

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Straży Pożarnej w Szumsku

Zadanie dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 22 500,00 złotych

 

E-ŚWIĘTOKRZYSKIE System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie sipwś

  

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie riijst

  

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2020 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 50 220,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 50 220,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.