Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

pies kot pixabay license

Urząd Gminy w Rakowie informuje, że Rada Gminy Raków przyjęła ,, Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raków na 2020 rok” . Zapisy Programu umożliwiają mieszkańcom gminy Raków posiadającym zwierzęta domowe (psy, koty) skorzystanie z nieodpłatnych zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt.

 

Wszystkich właścicieli zwierząt chcących skorzystać z bezpłatnych zabiegów sterylizacji lub kastracji prosimy o zgłaszanie się do Urzędu Gminy w Rakowie,
ul. Ogrodowa 1; 26-035 Raków.

Zadanie realizowane będzie do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w 2020 roku.

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.