Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

001

Gmina Raków jest jedną z największych obszarowo na terenie powiatu kieleckiego. Duża sieć dróg różnych kategorii wymaga dużych nakładów finansowych na ich utrzymanie. Jedną z dróg o przebiegu liczącym ponad 23 km jest droga powiatowa 0349T Pierzchnica-Korzenno-Drogowle-Raków-Rakówka-granica gminy, wybudowana w latach 70-tych i 80-tych ubiegłego stulecia. Nawierzchnia tłuczniowa a następnie powierzchniowe utrwalenie na odcinku z Drogowli do Rakowa przez lata eksploatacji wymagała remontu. Przez kolejne lata przedmiotowy odcinek drogi wspólnymi siłami Gminy Raków i Powiatu Kieleckiego był remontowany etapami.

W 2019 roku Powiat Kielecki złożył wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych o dofinansowanie ostatniego etapu na odcinku 1,06 km. Powiat, jako krajowy lider w pozyskiwaniu środków finansowych z Funduszu Dróg Samorządowych uzyskał 80% dofinansowania na przedmiotowy odcinek drogi w wysokości blisko 222 tys. zł. Pozostałe środki w wysokości 20% stanowią wkład Gminy Raków i Powiatu Kieleckiego.

W dniu 19 maja br. władze powiatu oficjalnie otworzyły wyremontowany odcinek drogi tworzący wspólny układ komunikacyjny mieszkańców gminy Raków i południowo-wschodniej części powiatu.

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.