Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

obrazek - technologia pixabay license

Budowa sieci światłowodowej łączy się z m.in. z dostępem do działek, na których infrastruktura ta będzie wybudowana. Mając na uwadze dobro mieszkańców, w postaci zapewnienia im dostępu do usług szerokopasmowego internetu Gmina Raków współdziała w ramach obowiązującego prawa ze wszystkimi operatorami telekomunikacyjnymi, którzy aktywnie rozwijają swoje usługi na naszym terenie. Współdziałanie to polega przede wszystkim na udostępnianiu działek należących do Gminy Raków na cele związane z rozwojem infrastruktury telekomunikacyjnej. Aby dalszy rozwój tj. budowa nowej i rozbudowa już istniejącej infrastruktury mógł postępować i mieszkańcy naszej gminy mogli mieć zapewniony dostęp do nowoczesnych usług telekomunikacyjnych niezbędne są również zgody prywatnych właścicieli działek, przez które infrastruktura ta musi siłą rzeczy przebiegać. Bez tego w wielu miejscach niemożliwe lub bardzo utrudnione będzie dostarczenie tychże usług. 

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do współpracy z operatorami telekomunikacyjnymi, gdyż Państwa dobra wola pozwoli na to, aby rozwój sieci telekomunikacyjnych na terenie naszej gminy mógł postępować.

Należy mieć jednak na uwadze, że decyzje związane z wyrażeniem zgody na poprowadzenie przez prywatne działki infrastruktury telekomunikacyjnej jakiegokolwiek operatora telekomunikacyjnego podejmują wyłącznie ich właściciele na własną odpowiedzialność. Należy zatem indywidualnie i uważnie analizować przedstawione przez konkretnego operatora warunki na jakich m.in. zostają udostępnione poszczególne nieruchomości. Gmina Raków nie jest związana z żadnym operatorem telekomunikacyjnym i nie ponosi odpowiedzialności za ich działania. 

 

Poniżej publikujemy informację firmy NEXERA, która rozpoczyna na terenie gminy Raków budowę dostępowej sieci światłowodowej o wysokiej przepustowości (min. 100 Mb/s) w ramach rządowego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

NEXERA plakat

NEXERA plakat 2

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.