Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

turniej wiedzy pożarniczej w Ociesekach 2020W dniu 09 marca 2020 roku w Szkole Podstawowej w Ociesękach odbyły się coroczne gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”, którego celem jest popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej.

Organizatorem turnieju była Gmina Raków przy współudziale Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Kielcach. Eliminacje zorganizowano w dwóch grupach wiekowych:
- klasy I – VI,
- klasy VII - VIII.

Przystąpiły do nich szkoły podstawowe z Rakowa, Ocięsęk, Szumska i Barda. Ogółem udział wzięło 11 uczestników.

Po zakończeniu zmagań z wiedzą z zakresu pożarnictwa wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy ufundowane przez organizatora.

Wręczył je Pan Wójt Damian Szpak, gratulując zwycięzcom wiedzy.

Następnie wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na słodki poczęstunek.

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

I grupa wiekowa:
1. Kacper Bochenek Szkoła Podstawowa w Szumsku
2. Tomasz Batóg Szkoła Podstawowa w Szumsku

II grupa wiekowa:
1. Bartosz Bernat Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rakowie
2. Wojciech Barabasz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rakowie
3. Izabela Grzywacz Szkoła Podstawowa w Bardzie

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy powodzenia na eliminacjach powiatowych.

Kamilla Malanowicz

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.